Заръка

- Обаждай им се, миличък, по-често,
далеч от тях си днес, не им е лесно.
От месеци си вече във чужбина -
щом пукна пролетта и ти замина.

Сигурна съм нощем, че будуват,
на възраст те са, сигурно тъгуват,
а искат да са близо те до тебе,
отгледали са те от малко бебе –

продума тихо майка ми, когато
говорих вчера с нея от Анталия,
гласът й нежен как слуха ми гали
да усетя беше ми приятно.

- Съвсем не подозирах аз дори, -
каза тя – че с мойте дъщери
ще ида аз в селце с две черкви стари,
недалеч оттук, от Хамзаларе,

на къща малка ще прекрача прага,
очите ми ще се изпълнят с влага
и твои фотографии в албуми
ще гледам там останала без думи.


© 2012-2021 Всички права запазени.