Ако се отдръпнеш от мен

- Ако се отдръпнеш ти от мене
и останем с тебе разделени,
може би не ще го преживея –
каза тя и аз се вгледах в нея.

Очите й във миг се навлажниха,
а гласът й леко потрепери
и тя приседна, поглед в мене впери,
отронвайки една въздишка тиха.

- Не се страхувай, майко, – й отвърнах –
в душата ми не ще полъхне мраз.
Съдбата се смили, при теб ме върна
и няма вече пропаст между нас.

И ето, днес съм тук, за да избавя
от болка нова твоето сърце,
но преди да тръгна, ще оставя
сърцето си във твоите ръце.


© 2012-2021 Всички права запазени.