Разговор

Приятелю, разкрий ми свойта тайна,
коя бе тази възрaстна жена?
Говорих със дъжда, но той не знае,
a друг кого да питам aз не знам.

Случайно ли тя спря ме, или не,
и каза, че изглеждам и познат,
a щом й казах, че съм чужденец,
смути се и погледна в миг назад?

Възможно ли е да съм я познавам,
но спомена ми да е избледнял,
или не е така, но си внушавам,
че някога лика й съм видял?

Кажи ми ти, случайно ли я срещнах
пред залата изложбена тогава,
когато край “Café Antik” минавах
и свърнах във пресечката отсрещна?

A ти шептиш и твоят полъх лек
листата на дърветата люлее,
нo може би за теб e обичайно
да разказваш тихо нещо тайно.



© 2012-2021 Всички права запазени.