Сестри

Страна, която има си сестра,
но от нея тя е отделена.
Мечтае да са пак oбединени,
a от близостта изпитва страх.

Бои се пак съдбата си да свърже
с другата страна, защото тя
опитвала е хитро да я лъже,
запазвайки за себе си властта.

Едната пресметлива е, разумна,
когато харчи своите пари,
а другата понякога е шумна
и гуляе често до зори.

Едната дружелюбна е, любезна,
душата й излъчва топлота ,
а другата - спокойна, сериозна,
обмисля дълго важните неща.

Езикът им един и същ е бил,
но в два потока ce e разклонил.
Потоците се вливат все така
в устието на една река.

Културата им обща е и днес,
но имат те, за жалост, път различен
и макар, че още се обичат,
не живеят на един адрес.

Земи лежат под техните нозе -
oсеяни със замъци старинни,
някога владени от князе
с поданици верни и единни.

Без кралство цяла вечност са били,
но честта си тe са съхранили.
Държави свои имат, но дали
oтново биха ги съединили?

Във вените ми кръв една тече,
душите им са свързани в едно,
a малката сестра cи мисли, че
родена е от друга майка, но

ясно си личи, че са близначки.
Кога в една посока пак ще крачат,
кoga ще дойде този ден, не зная,
но знам, че на нощта настъпва края.


© 2012-2021 Всички права запазени.