Можете да закупите новите стихосбирки
„След години“ (40 стихотворения)
и „Така започна всичко“ (40 стихотворения)
в електронен вид.

Цена на една стихосбирка: 10 лв.

За да закупите желаната стихосбирка, пишете ми на следния имейл: ivo2023bg@abv.bg

Нови стихосбирки

© 2012-2021 Всички права запазени.